Regulamin Podkarpackiej Akademii Szachowej

I. O Akademii

1. Organizatorem zajęć jest Podkarpacka Akademia Szachowa(PASz) pod egidą Podkarpackiego Związku Szachowego.

2. Nadrzędnym celem Podkarpackiej Akademii Szachowej jest pomoc w stałym podnoszeniu poziomu sportowego juniorów.

3. Zajęcia odbywają się online poprzez serwis clickmeeting.com w wyznaczonych przez organizatora godzinach.

4. Akademia zobowiązana jest do zorganizowania i przeprowadzania zajęć szachowych online oraz przeprowadzania turniejów w ramach Grand Prix dla uczestników Podkarpackiej Akademii Szachowej.

5. Prawo do udziału w zajęciach PASz przysługuje juniorom do ukończenia 18 roku życia z wszystkich klubów zrzeszonych w Podkarpackim Związku Szachowym, nie przekraczającym rankingu FIDE 2000 w szachach standardowych oraz juniorom zarejestrowanym w PkZSzach nie zrzeszonym w żadnym klubie, ale posiadającym licencje zawodnicze.

6. W PASz planowane jest uruchomienie 4 grup szkoleniowych:

  • Krasnale (rekomendowany udział dzieci do IV kategorii włącznie),
  • Smerfy (rekomendowany udział dzieci do III kategorii włącznie),
  • Odkrywcy (rekomendowany udział zawodników z III i II kategorią szachową),
  • Mistrzowie (uczestnicy z kategorią minimum II+, rekomendowany jest również udział wszystkich uczestników Mistrzostw Polski Juniorów z niższą kategorią szachową).

7. Organizator na pisemną prośbę uczestnika może przychylić się do prośby o zmianę grupy.

II. Opłaty miesięczne

1.Uczestnictwo w Podkarpackiej Akademii Szachowej jest płatne i wynosi 100 zł za miesiąc.

2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty w powyżej określonej wysokości do 10-ego dnia każdego miesiąca.

III.Inne

1. Uczestnicy zajęć oraz rodzice uczestników zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Podkarpackiej Akademii Szachowej.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.